UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Běžící projekty Ukončené projekty
 číslo  Název  řešitel  Období
TÜBITAK-21-14 Dipole-Dipole Interactions within Self-Assembled Monolayers Baše Tomáš 2021-2023 
CSIR-21-01 Low-cost, nano-materials for simultaneous removal of selenium & bacterial contamination from drinking water in India Ecorchard Petra 2021-2022 
21-14409S Exopolyhedrální substituční reakce na metallakarboranových klastrech a jejich stereochemie Grüner Bohumír 2021-2023 
21-16084J Světlem indukované antibakteriální a antivirové materiály obsahujícící kovové klastry Kirakci Kaplan 2021-2023 
21-11688S Core-shell nanočástice pro cílenou fotodynamickou terapii indukovanou RTG zářením Lang Kamil 2021-2023 
LTAIN19152 Karboranovými ligandy chráněné kovové nanoklastry: nová třída materiálů s atomárním rozlišením Baše Tomáš 2020-2022 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015586 Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost Ecorchard Petra 2020-2022 
20-04408S Fosfinátové metal-organické sítě pro odstaňování emergentních populantů a těžkých kovů Demel Jan 2020-2022 
20-06728S Vstup Cd, Hg, a U z ohnisek znečištění v říčních nivách do potravního řetězce Matys Grygar Tomáš 2020-2022 
VP6 Strategie AV 21 - Diagnostické metody a techniky Hradil David 2020-2021 
SEAEUROPEJFS19ST-076 Innovative floating photocatalyst with specific sorption function Šubrt Jan 2020-2023 
8X20001 Multifunkční monolitické aerogely pro účinné čištění vod Smržová Darina 2020-2022 
8J20FR008 Nanočástice tvořené klastry pro teranostiku Lang Kamil 2020-2022 
19-17156S Chemie globulárních uhlovodíků s B-klastrovým jádrem uvnitř methylovaného obalu Štíbr Bohumil 2019-2021 
19-06433S Spinový Seebeckův jev v magnetických nanokompositech na bázi obalených částic Buršík Josef 2019-2021 
19-04630S Ladění elektrochemických vlastností bórových polyedrů pokročilými substitučními metodami pro použití jako biokonjugátů; systematický základní výzkum Grüner Bohumír 2019-2021 
19-07460S Příprava a charakterizace oxidu ceričitého pro prokročilé aplikace Henych Jiří 2019-2021 
19-09721S Fotoaktivní nanovlákenné materiály a nanočástice pro inaktivaci pathogenů Kirakci Kaplan 2019-2021 
19-01768S Separace geochemických signálů v sedimentech; aplikace pokročilých statistických metod na rozsáhlé geochemické datové soubory Matys Grygar Tomáš 2019-2021 
TH04030090 Fotoaktivní nanokompozitní systémy pro zlepšení životního prostředí Šubrt Jan 2019-2021 
TH04030285 Inovativní sorbenty na bázi zeolitu modifikovaného iontovou kapalinou pro sorpci a detekci uranu a těžkých kovů Ecorchard Petra 2019-2022 
VP10 Strategie AV 21 - Molekuly a materiály pro život Londesborough Michael 2019-2021 
DG18P02OVV034 Neinvazivní výzkum portrétních miniatur pro účely jejich datace, autentikace, prezentace a ochrany Hradil David 2018-2022 
TK01030130 Nové anorganické materiály pro jaderný průmysl Černý Zbyněk 2018-2022 
LM2015073 Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost - NanoEnviCZ Ecorchard Petra 2016-2022 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 25 z celkového počtu: 25 další