UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Multifunkční monolitické aerogely pro účinné čištění vod
číslo:8X20001
řešitel:Ing. Darina Smržová, Ph.D.
Pracoviště:Centrum instrumentálních technik
Role ústavu:spolupříjemce
Poskytovatel:MŠMT
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2020
Doba řešení do:2022
Příjemce:OU
Spolupříjemce:
Popis: