UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Příprava a charakterizace oxidu ceričitého pro prokročilé aplikace
číslo:19-07460S
řešitel:Ing. Jiří Henych, Ph.D.
Pracoviště:Oddělení materiálové chemie
Role ústavu:spolupříjemce
Poskytovatel:GAČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2019
Doba řešení do:2021
Příjemce:UJEP
Spolupříjemce:
Popis: