UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Nové anorganické materiály pro jaderný průmysl
číslo:TK01030130
řešitel:
Pracoviště:Oddělení materiálové chemie
Role ústavu:spolupříjemce
Poskytovatel:TAČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:09/2018
Doba řešení do:2022
Příjemce:CV Řež
Spolupříjemce:
Popis: