UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Fotoaktivní nanokompozitní systémy pro zlepšení životního prostředí
číslo:TH04030090
řešitel:Ing. Jan Šubrt, CSc.
Pracoviště:Centrum instrumentálních technik
Role ústavu:spolupříjemce
Poskytovatel:TAČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2019
Doba řešení do:2021
Příjemce:Bary a laky Teluria
Spolupříjemce:
Popis: