UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Chemie globulárních uhlovodíků s B-klastrovým jádrem uvnitř methylovaného obalu
číslo:19-17156S
řešitel:
Pracoviště:Oddělení syntéz
Role ústavu:příjemce
Poskytovatel:GAČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2019
Doba řešení do:2021
Příjemce:ÚACH
Spolupříjemce:
Popis: