UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Low-cost, nano-materials for simultaneous removal of selenium & bacterial contamination from drinking water in India
číslo:CSIR-21-01
řešitel:Ing. Petra Ecorchard, Ph.D.
Pracoviště:Centrum instrumentálních technik (CIT)
Role ústavu:spolupříjemce
Poskytovatel:AV ČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2021
Doba řešení do:2022
Příjemce:ÚACH
Spolupříjemce:
Popis: