UACH > KARIÉRA A STUDIUM > Otevřená věda

Otevřená věda

ÚACH se systematicky účastní projektu OTEVŘENÁ VĚDA Akademie věd České Republiky. V roce 2019 to bylo v následujících tematických okruzích:

Isomeric Cage Molecules in Self-Assembled Structures (lektor: Mgr. Tomáš Baše, Ph.D.)

Příprava a studium tenkých vrstev magnetických oxidů (lektor: Ing. Josef Buršík, CSc.)

Syntéza nanoporézních koordinačních polymerů (lektor: RNDr. Jan Demel, Ph.D.)

New fluorescent boranes (lektor: Michael Londesborough, Ph.D.)

Příprava a charakterizace termoelektrických materiálů (lektor: Mgr. Miroslav Soroka)