UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Separace geochemických signálů v sedimentech; aplikace pokročilých statistických metod na rozsáhlé geochemické datové soubory
číslo:19-01768S
řešitel:RNDr. Tomáš Matys Grygar, CSc.
Pracoviště:Laboratoř environmentální geochemické analýzy
Role ústavu:spolupříjemce
Poskytovatel:GAČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2019
Doba řešení do:2021
Příjemce:UPOL
Spolupříjemce:
Popis: