UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Neinvazivní výzkum portrétních miniatur pro účely jejich datace, autentikace, prezentace a ochrany
číslo:DG18P02OVV034
řešitel:Mgr. David Hradil, Ph.D.
Pracoviště:Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA)
Role ústavu:spolupříjemce
Poskytovatel:MK
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2018
Doba řešení do:2022
Příjemce:AVU
Spolupříjemce:
Popis: