UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Vstup Cd, Hg, a U z ohnisek znečištění v říčních nivách do potravního řetězce
číslo:20-06728S
řešitel:RNDr. Tomáš Matys Grygar, CSc.
Pracoviště:Laboratoř environmentální geochemické analýzy
Role ústavu:příjemce
Poskytovatel:GAČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2020
Doba řešení do:2022
Příjemce:ÚACH
Spolupříjemce:
Popis: