UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Fosfinátové metal-organické sítě pro odstaňování emergentních populantů a těžkých kovů
číslo:20-04408S
řešitel:RNDr. Jan Demel, Ph.D.
Pracoviště:Oddělení materiálové chemie
Role ústavu:příjemce
Poskytovatel:GAČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2020
Doba řešení do:2022
Příjemce:ÚACH
Spolupříjemce:
Popis: