UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Solární dekontaminace povrchové vody pomocí plovoucího fotokatalyzátoru se synergickou sorpční funkcí
číslo:TM02000067
řešitel:
Pracoviště:Centrum instrumentálních technik
Role ústavu:spolupříjemce
Poskytovatel:TAČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:5/2021
Doba řešení do:4/2024
Příjemce:SCHem, a.s.
Spolupříjemce:
Popis: