UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Solární dekontaminace povrchové vody pomocí plovoucího fotokatalyzátoru se synergickou sorpční funkcí
číslo:TM02000067
řešitel:Ing. Jan Šubrt, CSc.
Pracoviště:Centrum instrumentálních technik (CIT)
Role ústavu:spolupříjemce
Poskytovatel:TAČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2021
Doba řešení do:2024
Příjemce:SCHem, a.s.
Spolupříjemce:
Popis: