UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Fotoaktivní nanovlákenné materiály a nanočástice pro inaktivaci pathogenů
číslo:19-09721S
řešitel:PhDr. Kaplan Kirakci
Pracoviště:Oddělení materiálové chemie
Role ústavu:spolupříjemce
Poskytovatel:GAČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2019
Doba řešení do:2021
Příjemce:PřF UK
Spolupříjemce:
Popis: