UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Strategie AV 21 - Diagnostické metody a techniky
číslo:VP6
řešitel:Mgr. David Hradil, Ph.D.
Pracoviště:Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA)
Role ústavu:spolupříjemce
Poskytovatel:AV ČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2020
Doba řešení do:2021
Příjemce:ÚPT
Spolupříjemce:
Popis: