UACH > KARIÉRA A STUDIUM > Společné akreditace s VŠ

Společné akreditace s VŠ

ÚACH je školícím pracovištěm pro doktorandy, a to v rámci společných akreditací s vysokými školami. V současné době jde o tyto studijní programy:

 

VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM POVĚŘENÁ OSOBA ZA ÚACH
Vysoká škola chemicko-technologická Fakulta chemické technologie Chemie a chemické technologie Mgr. David Hradil, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Anorganická chemie Mgr. David Hradil, Ph.D.
Analytická chemie
Fyzikální chemie
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Environmentální chemie a technologie RNDr. Tomáš Matys Grygar, CSc.
Přírodovědecká fakulta Aplikovaná nanotechnologie Ing. Kamil Lang, CSc., DSc.
Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta Analytická chemie heterogenních systémů Mgr. David Hradil, Ph.D.