UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Core-shell nanočástice pro cílenou fotodynamickou terapii indukovanou RTG zářením
číslo:21-11688S
řešitel:Ing. Kamil Lang, CSc., DSc.
Pracoviště:Oddělení materiálové chemie
Role ústavu:příjemce
Poskytovatel:GAČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2021
Doba řešení do:2023
Příjemce:ÚACH
Spolupříjemce:
Popis: