UACH > VEŘEJNOST A MÉDIA > Populární články

Populární články

ČLÁNKY V POPULARIZAČNÍCH ČASOPISECH

Oddělení materiálové chemie

 • J. Henych: Vyrobil prášek ničící chemické bojové látky. Mohl by čistit i vodu, říká vědec Henych, Aktuálně.cz, odkaz
 • J. Henych: Objev českých vědců: Nová sloučenina efektivněji rozloží bojové chemické látky, Eurozprávy.cz, odkaz
 • J. Henych: Nanodiamanty pomáhají rozkládat nervově paralytické látky, Česká věda do světa, odkaz
 • J. Demel, M. Londesborough: Nový nanoporézní materiál vyvinutý vědci v Řeži, Scientific American České vydání, březen-duben 2018, pdf
 • J. Demel, M. Londesborough: Příběh jednoho krystalu, A / Věda a výzkum, 2/2018, pdf
 • J. Demel, M. Londesborough: Materiál budoucnosti odkoukaly molekuly od včel, AΩ / Věda pro každého, 1/2018, pdf

Oddělení syntéz

 • T. Baše: Řež na chemické mapě světa - strana 31, pdf
 • T. Baše, M. Londesborough: Chemie podivných tvarů aneb Výlet do říše hydridů boru, Vesmír 87, listopad 2008, pdf

Centrum instrumentálních technik

 • P. Ecorchard: Vynález českých vědců vyčistí radioaktivní vodu, Hospodářské noviny, 29.7.2019, odkaz
 • P. Ecorchard: Institute of Inorganic Chemistry of the CAS, Application laboratories of the Czech Academy of Sciences, 2019, p. 58-59, pdf
 • M. Motlochová, J. Šubrt, V. Slovák: Kompozitní uhlíkatý aerosol - fotokatalyzátor, adsorbent nebo obojí, Scientific American České vydání, listopad-prosinec 2017, pdf
 • P. Ecorchard: Přímá delaminace grafitové rudy na kvalitní grafen, Scientific American České vydání, listopad-prosinec 2017, pdf
 • V. Štengl: Obyčejný minerál s neobyčejnými vlastnostmi - o chemicky modifikované slídě jako pigmentu, Vesmír 83, prosinec 2004, pdf
 • V. Štengl: Kouzelný oxid titaničitý - Jak se zbavit toxických látek, Vesmír 87, červen 2008, pdf
 • V. Štengl, S. Bakardjieva, Nátěrové hmoty s obsahem fotokatalytického pigmentu, Povrchové úpravy 1/2008, pdf
 • V. Štengl, F. Opluštil: Nanočástice rozkládají bojové otravné látky, Vesmír 89, květen 2010, pdf

ALMA

 • D. Hradil: Téma pro ... Laboratoř ALMA, A / Věda a výzkum, 3/2019, odkaz
 • D. Hradil, S. Švarcová: Minerály starých obrazů - Ukázky z průzkumu barevné vrstvy, Vesmír 81, červenec 2002, pdf
 • D. Hradil, J. Hradilová, S: Bakardjieva: Mikroskopie v restaurování - Třetí rozměr obrazu, Vesmír 82, prosinec 2003, pdf
 • D. Hradil, S. Švarcová: Měděnky - znovuobjevené minerály, Vesmír 90, říjen 2011, pdf

Laboratoř environmentálních geochemické analýzy

 • T. Grygar, J. Kadlec: Přírodní archiv řeky Moravy - Jak se říční niva stávala neobyvatelnou, Vesmír 87, červenec 2008, pdf
 • A. Píšková: Aralské jezero: Vesmír 90, únor, březen, duben, 1. Jak se čtvrté největší jezero světa změnilo v poušť, pdf; 2. Socio-ekonomické problémy Aralu, aneb Jak dopadlo poroučení větru dešti, pdf, 3. Jak se proměňovalo v posledních tisíciletích, pdf
 • T. Matys Grygar: Co zaznamenal sedimentární archív ve Strážnickém Pomoraví, Vesmír 90, prosinec 2011, pdf