UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Exopolyhedrální substituční reakce na metallakarboranových klastrech a jejich stereochemie
číslo:21-14409S
řešitel:RNDr. Bohumír Grüner, CSc.
Pracoviště:Oddělení syntéz
Role ústavu:příjemce
Poskytovatel:GAČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2021
Doba řešení do:2023
Příjemce:ÚACH
Spolupříjemce:
Popis: