UACH > VÝZKUM > Environmentální geochemie

Environmentální geochemie

Rozlišování antropogenních a přírodních geochemických anomálií v půdách

 

Biomonitoring antropogenně poškozených půd pomocí listů rostlin