UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty


 číslo  Název  řešitel  Období
19-17156S Chemie globulárních uhlovodíků s B-klastrovým jádrem uvnitř methylovaného obalu Štíbr Bohumil 2019-2021 
19-06433S Spinový Seebeckův jev v magnetických nanokompositech na bázi obalených částic Buršík Josef 2019-2021 
19-04630S Ladění elektrochemických vlastností bórových polyedrů pokročilými substitučními metodami pro použití jako biokonjugátů; systematický základní výzkum Grüner Bohumír 2019-2021 
19-07460S Příprava a charakterizace oxidu ceričitého pro prokročilé aplikace Henych Jiří 2019-2021 
19-01768S Separace geochemických signálů v sedimentech; aplikace pokročilých statistických metod na rozsáhlé geochemické datové soubory Matys Grygar Tomáš 2019-2021 
TH04030090 Fotoaktivní nanokompozitní systémy pro zlepšení životního prostředí Šubrt Jan 2019-2021 
TH04030285 Inovativní sorbenty na bázi zeolitu modifikovaného iontovou kapalinou pro sorpci a detekci uranu a těžkých kovů Ecorchard Petra 2019-2022 
8JPL19041 Studium přeshraničního znečištění sedimentů řed Odry a Olše Faměra Martin 2019-2020 
19-09721S Fotoaktivní nanokompozitní systémy pro zlepšení životního prostředí Kirakci Kaplan 2019-2021 
18-20286S Klastry hydridů boru pro lasery: Pochopení chemických a strukturálních faktorů, které určují fotofyziku anti-B18H22 a jejích derivátů Londesborough Michael 2018-2020 
18-21677S Mikrostrukturní analýza MAX a MXene nanolaminátů s vysokou radiační odolností Bakardjieva Snejana 2018-2020 
18-15613S Integrace plasmonových kovových nanočástic s fotonickými TiO2 nanovrstvami pro synergické štěpení vody a environmentalní fotokatalýzu Bakardjieva Snejana 2018-2020 
18-05076S Biomateriály obsahující oktaedrické molybdenové klastry jako radiosensitizátory singletového kyslíku Lang Kamil 2018-2020 
18-26297S Interakce mezi povrchem dřevní hmoty a planárními částicemi TiO2 Jakubec Ivo 2018-2020 
TJ01000154 Nanomateriál na bázi TiO2 pro záchyt iontů těžkých kovů Motlochová Monika 2018-2019 
TH03020066 Vývoj UV-stabilizátoru nové generace na bázi planárních částic TiO2 a jeho využití ve výrobě kompozitů Svora Petr 2018-2020 
DG18P02OVV034 Neinvazivní výzkum portrétních miniatur pro účely jejich datace, autentikace, prezentace a ochrany Hradil David 2018-2022 
TK01030130 Nové anorganické materiály pro jaderný průmysl Černý Zbyněk 2018-2022 
18-27648S Nové systémy pro dopravu léčiv přes biologické bariéry založené na unikátních vlastnostech karboranů Bohumír Grüner 2018-2020 
17-15621S Tvorba kovových mýdel v malířských dílech jako příčina jejich degradace Bezdička Petr 2017-2019 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 33 další