UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty


 číslo Název řešitel Období
FV10480Transparentní nanohybridní systémy s mimořádnou odolností proti UV záření a extrémním teplotámŠťastný Martin9/2016-07/2020 
FV10027Polymerní kompozitní vrstvy s grafenovými kvantovými tečkamiŠťastný Martin8/2016-7/2020 
LTAUSA17128Ternární MAX nanolamináty- pokročilé inovativní materiály pro budoucí aplikace v jaderných a extrémních podmínkáchBakardjieva Snejana7/2017-6/2020 
755171GENIORSGrüner Bohumír6/2017-5/2021 
8JPL19041Studium přeshraničního znečištění sedimentů řed Odry a OlšeFaměra Martin2020-2020 
LTAIN19152Karboranovými ligandy chráněné kovové nanoklastry: nová třída materiálů s atomárním rozlišenímBaše Tomáš2020-2022 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015586Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnostEcorchard Petra2020-2022 
20-04408SFosfinátové metal-organické sítě pro odstaňování emergentních populantů a těžkých kovůDemel Jan2020-2022 
20-06728SVstup Cd, Hg, a U z ohnisek znečištění v říčních nivách do potravního řetězceMatys Grygar Tomáš2020-2022 
VP6Strategie AV 21 - Diagnostické metody a technikyHradil David2020-2021 
19-17156SChemie globulárních uhlovodíků s B-klastrovým jádrem uvnitř methylovaného obaluŠtíbr Bohumil2019-2021 
19-06433SSpinový Seebeckův jev v magnetických nanokompositech na bázi obalených částicBuršík Josef2019-2021 
19-04630SLadění elektrochemických vlastností bórových polyedrů pokročilými substitučními metodami pro použití jako biokonjugátů; systematický základní výzkumGrüner Bohumír2019-2021 
19-07460SPříprava a charakterizace oxidu ceričitého pro prokročilé aplikaceHenych Jiří2019-2021 
19-09721SFotoaktivní nanovlákenné materiály a nanočástice pro inaktivaci pathogenůKirakci Kaplan2019-2021 
19-01768SSeparace geochemických signálů v sedimentech; aplikace pokročilých statistických metod na rozsáhlé geochemické datové souboryMatys Grygar Tomáš2019-2021 
TH04030090Fotoaktivní nanokompozitní systémy pro zlepšení životního prostředíŠubrt Jan2019-2021 
TH04030285Inovativní sorbenty na bázi zeolitu modifikovaného iontovou kapalinou pro sorpci a detekci uranu a těžkých kovůEcorchard Petra2019-2022 
MSM200321901Motlochová Monika2019-2020 
VP4Strategie AV 21 - Přírodní hrozbyMatys Grygar Tomáš2019-2021 
 předchozízobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 33další