UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

 číslo  Název  řešitel  Období
FV10480 Transparentní nanohybridní systémy s mimořádnou odolností proti UV záření a extrémním teplotám Šťastný Martin 9/2016-07/2020 
FV10027 Polymerní kompozitní vrstvy s grafenovými kvantovými tečkami Šťastný Martin 8/2016-7/2020 
LTAUSA17128 Ternární MAX nanolamináty- pokročilé inovativní materiály pro budoucí aplikace v jaderných a extrémních podmínkách Bakardjieva Snejana 7/2017-6/2020 
755171 GENIORS Grüner Bohumír 6/2017-5/2021 
8JPL19041 Studium přeshraničního znečištění sedimentů řed Odry a Olše Faměra Martin 2020-2020 
LTAIN19152 Karboranovými ligandy chráněné kovové nanoklastry: nová třída materiálů s atomárním rozlišením Baše Tomáš 2020-2022 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015586 Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost Ecorchard Petra 2020-2022 
20-04408S Fosfinátové metal-organické sítě pro odstaňování emergentních populantů a těžkých kovů Demel Jan 2020-2022 
20-06728S Vstup Cd, Hg, a U z ohnisek znečištění v říčních nivách do potravního řetězce Matys Grygar Tomáš 2020-2022 
VP6 Strategie AV 21 - Diagnostické metody a techniky Hradil David 2020-2021 
19-17156S Chemie globulárních uhlovodíků s B-klastrovým jádrem uvnitř methylovaného obalu Štíbr Bohumil 2019-2021 
19-06433S Spinový Seebeckův jev v magnetických nanokompositech na bázi obalených částic Buršík Josef 2019-2021 
19-04630S Ladění elektrochemických vlastností bórových polyedrů pokročilými substitučními metodami pro použití jako biokonjugátů; systematický základní výzkum Grüner Bohumír 2019-2021 
19-07460S Příprava a charakterizace oxidu ceričitého pro prokročilé aplikace Henych Jiří 2019-2021 
19-09721S Fotoaktivní nanovlákenné materiály a nanočástice pro inaktivaci pathogenů Kirakci Kaplan 2019-2021 
19-01768S Separace geochemických signálů v sedimentech; aplikace pokročilých statistických metod na rozsáhlé geochemické datové soubory Matys Grygar Tomáš 2019-2021 
TH04030090 Fotoaktivní nanokompozitní systémy pro zlepšení životního prostředí Šubrt Jan 2019-2021 
TH04030285 Inovativní sorbenty na bázi zeolitu modifikovaného iontovou kapalinou pro sorpci a detekci uranu a těžkých kovů Ecorchard Petra 2019-2022 
MSM200321901 Motlochová Monika 2019-2020 
VP4 Strategie AV 21 - Přírodní hrozby Matys Grygar Tomáš 2019-2021 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 33 další