UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Vliv produktivních hornických oblastí střední Evropy na malířské pigmenty a technologie na začátku novověku
číslo:22-17966S
řešitel:Mgr. David Hradil, Ph.D.
Pracoviště:Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA)
Role ústavu:příjemce
Poskytovatel:GAČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2022
Doba řešení do:2024
Příjemce:ÚACH
Spolupříjemce:
Popis:0