UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Innovative floating photocatalyst with specific sorption function
číslo:SEAEUROPEJFS19ST-076
řešitel:Ing. Jan Šubrt, CSc.
Pracoviště:Centrum instrumentálních technik
Role ústavu:spolupříjemce
Poskytovatel:AV ČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2020
Doba řešení do:2023
Příjemce:UFCHJH
Spolupříjemce:
Popis: