UACH > APLIKACE A SLUŽBY > Transfer technologií

Transfer technologií

Výzva na podporu komercializačních aktivit

V rámci této výzvy budou podpořeny projekty zaměřené na komercializaci výsledků výzkumné činnosti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i. a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v oblasti materiálového výzkumu, vývoje nových materiálů a jejich aplikací zejména v oblasti ochrany životního prostředí a v medicíně. V rámci tohoto systému mohou pracovníci zmíněných institucí získat podporu na řešení tzv. dílčích projektů komercializace (DPK), jejichž cílem je převedení výsledků výzkumu do fáze komercializace.

Kompletní znění výzvy ve formátu pdf je ke stažení zde.

Nabídka transferu technologií

Nabídka z pre-seed projektu “Nové kompozitní materiály na bázi grafenu a oxidů“

Technology profiles offers IA / Datum zveřejnění v EEN /Referenční číslo

IA01  / New method of graphene preparation in the presence of an alkaline manganate solution
EEN: 7.7.2014 / Ref: TOCZ20140612004
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b0c5ad69-99bd-4a1b-9920-c67bf41288c6?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799

IA02  / New photocatalytic materials based on graphene and titania
EEN: 8.7.2014 / Ref: TOCZ20140612003
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/087bee27-f88f-4eb5-a0d0-bb0a18de6221?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799

IA03  / Reactive sorbent for a rapid and safe degradation of organophosphates pesticides and chemical warfare
EEN: 4.7.2014 / Ref: TOCZ20140612002
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/544e20d1-7979-48cf-8cbf-204d964009c8?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799

IA04  / Portable water purification system producing potable water that can be operated by electricity or by hand
EEN: 4.7.2014 / Ref: TOCZ20140612001
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a8a22ff3-51bf-4a6d-b5d1-c054371c4c23?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799