UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Spinový Seebeckův jev v magnetických nanokompositech na bázi obalených částic
číslo:19-06433S
řešitel:Ing. Josef Buršík, CSc.
Pracoviště:Oddělení materiálové chemie
Role ústavu:spolupříjemce
Poskytovatel:GAČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2019
Doba řešení do:2021
Příjemce:
Spolupříjemce:
Popis: