UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Strategie AV 21 - Molekuly a materiály pro život
číslo:VP10
řešitel:Michael Londesborough, Ph.D.
Pracoviště:Oddělení syntéz
Role ústavu:spolupříjemce
Poskytovatel:AV ČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2019
Doba řešení do:2021
Příjemce:UMCH
Spolupříjemce:
Popis: