UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Běžící projekty Ukončené projekty
 číslo  Název  řešitel  Období
24-12710S Vztah mezi reálnou strukturou hexaferitových tenkých vrstev a jejich magnetoelektrickým efektem Buršík Josef 2024-2026 
8J24AT034 Všestranné modifikované nanostruktury na bázi TiO2 pro fotoindukovanou produkci H2 ve spojení s degradací mikroplastů Thirunavukkarasu G.K. 2024-2025 
lQ200322401 Kationtové Lewisovy (super) kyseliny jako alternativa k přechodným kovům Škoch Karel 2024-2028 
CZ.02.01.01/00/23_015/0008171 Upgrade a modernizace VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost Ecorchard Petra 2024-2026 
101121308 StBernard Ecorchard Petra 2023-2026 
LM2023066 Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost Ecorchard Petra 2023-2026 
23-06866S Boreniové kationty a (hetero)boraalkeny jako sensory, aktivátory malých molekul a katalyzátory Škoch Karel 2023-2025 
23-05818S Activated Borane as Lewis Acid Based Catalyst Demel Jan 2023-2025 
23-06562S Optimalizace protonové vodivosti v zirkoničitých metaloorganických sítích pomocí periferní substituce porfyrinových ligandů Hynek Jan 2023-2025 
23-05083S Modelování biologicky aktivních heteroboranových klastrů Hnyk Drahomír 2023-2025 
23-07563S Borany: Cesta k inerciální proton-borové fúzi Londesborough Michael 2023-2025 
22-05244S Iontové kapaliny obsahující kov imobilizované na 2D materiálech jako heterogenní katalyzátory pro polymerace Ecorchard Petra 2022-2024 
22-17966S Vliv produktivních hornických oblastí střední Evropy na malířské pigmenty a technologie na začátku novověku Hradil David 2022-2024 
22-03945S Polyedrické (kar)borany - kationtové a katalyticky použitelné Holub Josef 2022-2024 
VP26 Průlomové technologie budoucnosti - senzorika, digitalizace, umělá inteligence a kvantové technologie Hradil David 2022-2026 
TM02000067 Solární dekontaminace povrchové vody pomocí plovoucího fotokatalyzátoru se synergickou sorpční funkcí Šubrt Jan 2021-2024 
TH76030002 Zelené ultrafiltrační technologie čištění vody Henych Jiří 2021-2024 
TK03020188 Pokročilé stavební materiály pro jaderný průmysl Černý Zbyněk 2020-2024 
VP23 Strategie AV 21 - Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život Švarcová Silvie 2020-2024 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 19 z celkového počtu: 19 další