UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Světlem indukované antibakteriální a antivirové materiály obsahujícící kovové klastry
číslo:21-16084J
řešitel:PhDr. Kaplan Kirakci
Pracoviště:Oddělení materiálové chemie
Role ústavu:příjemce
Poskytovatel:GAČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2021
Doba řešení do:2023
Příjemce:ÚACH
Spolupříjemce:
Popis: