UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Inovativní sorbenty na bázi zeolitu modifikovaného iontovou kapalinou pro sorpci a detekci uranu a těžkých kovů
číslo:TH04030285
řešitel:Ing. Petra Ecorchard, Ph.D.
Pracoviště:Centrum instrumentálních technik
Role ústavu:spolupříjemce
Poskytovatel:TAČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2019
Doba řešení do:2022
Příjemce:UJV
Spolupříjemce:
Popis: