UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost - NanoEnviCZ
číslo:LM2015073
řešitel:Ing. Petra Ecorchard, Ph.D.
Pracoviště:Centrum instrumentálních technik
Role ústavu:spolupříjemce
Poskytovatel:MŠMT
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2016
Doba řešení do:2022
Příjemce:UFCHJH
Spolupříjemce:
Popis: