Výběrové řízení na obsazení místa postdoktoranda v rámci programu excelence AV ČR.