Vítejte na stránkách ÚACh!

 
 

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Zabýváme se základním i aplikovaným výzkumem v anorganické chemii a oborů na pomezí anorganické chemie s materiálovými vědami a dalšími obory. Kromě vědeckovýzkumné práce je Ústav zapojen do školení studentů a studentek pregraduálního i doktorského studia a vedení jejich diplomových a disertačních prací a také do výuky na řadě vysokých škol.

Adresa:
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
250 68 Husinec-Řež č.p. 1001
Česká republika
 
Telefon:
Telefon-provolba:    +420 / 311 23x xxx    (telefonní seznam)
Fax: +420 / 220 941 508
 
sekretariát ředitele: +420 / 220 940 158
E-mail: sekretar@iic.cas.cz
Datová schránka: xpbncig
Webové stránky: http://www.iic.cas.cz
IČO         61388980
DIČ         CZ61388980

Provozní doba: pondělí až pátek, 9.00 - 13.00 hod.

Dokumenty v digitální podobě

Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány prostřednictvím e-mailu, datové schránky a osobně na médiu pro přenášení elektronických dokumentů (CD, DVD, USB). Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v předepsaných datových formátech (pdf, txt, rtf, doc, xls, docx a xlsx). ÚACH AV ČR, v.v.i. nepřijímá doručené digitální dokumenty se škodlivým kódem (projevem tzv. škodlivého kódu je stav, kdy dokument není uživatelsky vnímatelný – čitelný a může příjemci přivodit škodu). Takový dokument bude zničen a považuje se za nedoručený. Pokud bude zjištěn odesílatel, bude mu odesláno oznámení.

Dokumenty v analogové podobě

Dokumenty v analogové podobě jsou přejímány prostřednictvím centrální podatelny. ÚACH AV ČR, v.v.i. dále nezpracovává  doručené poškozené analogové dokumenty. Při zjištění odesílatele pošle oznámení na jeho adresu.

 

 
 
 
 
 
Novinky
14.10.2019 

registrace na dny otevřených dveří v UACH ve dnech 15.-16.11.2019

více

 
10.07.2019 

Náš pracovník Hynek Jan, Mgr., Ph.D. obdržel 3. místo v ceně Jean-Marie Lehna za chemii 2019, kterou společně pořádají Francouzské velvyslanectví v České republice a společnost Solvay CR. Ceremoniálu se zúčastnil i laureát Nobelovy ceny za chemie Jean-Marie Lehn. Gratulujeme.

 
06.05.2019 

Tomáš Baše z Oddělení syntéz se stal držitelem prestižního Fulbright-Masarykova stipendia s projektem zaměřeným na studium dipól-dipólových interakcí v samouspořádaných materiálech a bude pokračovat ve svém výzkumu na Kalifornské univerzitě v Los Angeles ve spolupráci s Paulem Weissem . Gratulujeme!

 
11.02.2019 

Předsedkyně AV ČR, prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., svým dopisem vyjádřila poděkování pracovníkům ÚACH AV ČR, v.v.i., kteří se v loňském roce účastnili jako lektoři studentských vědeckých stáží v projektu Otevřená věda. Jmenovitě:Mgr. Monice Motlochové RNDr. Janu Demelovi, PhD. ,Ing. Josefu Buršíkovi, CSc.. Jmenovaným pracovníkům, za odvedenou práci, děkuji. Ing.Kamil Lang, CSc., DSc., ředitel ÚACH AV ČR, v.v.i.

 
05.10.2018 

V sobotu 10. listopadu 2018 se v areálu v Řeži uskuteční již tradiční Den otevřených dveří. Akce pořádaná v rámci Týdne vědy a techniky. Dle zvolené trasy navštívíte tři pracoviště výzkumu a infrastruktury a na vlastní oči uvidíte současnost, budoucnost, ale i minulost profesionálního výzkumu v ČR. Na akci je nutné se zaregistrovat na stránkách http://cvrez.cz/dod/ Na akci se podílí ÚJV Řež, a. s., Centrum výzkumu Řež s.r.o., Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. a Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i..

 
22.08.2018 

Léto s nanomateriály: Prémiová letní nanoškola pro vysokoškoláky odstartuje na konci srpna

více

 
22.05.2018 

Hledáme nové kolegy/kolegyně

více

 
03.04.2018 

Ústav anorganické chemie AV ČR vypisuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu s názvem: "Přístroj pro měření velikosti částic metodou dynamického rozptylu světla a Zeta potenciálů". Zadávací dokoumentace je ke stažení na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/61388980

 
26.02.2018 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. (ÚACH)

více

 
23.01.2018 

Ústav anorganické chemie AV ČR vypisuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu s názvem:"Analyzátor TOC a dusíku ve vodných roztocích"

více

 
01.01.2018 

5. výzva na podporu komercionalizačních aktivit COMNID

více

 
22.11.2017 

Výběrové řízení "úklid"

více

 
22.06.2017 

Náš zaměstnanec Londesborough Michael, Ph.D. zazářil v pořadu Show Jana Krause.

více

 
22.06.2017 

Náš PhD student Ing. Daniel Bůžek obdržel cenu Jean-Marie Lehna za chemii 2017

více

 
04.05.2017 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. (ÚACH)

více

 
12.04.2017 

4. výzva na podporu komercionalizačních aktivit COMNID

více

 
23.01.2017 

Ústav anorganické chemie AV ČR vypisuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu s názvem:"Analyzátor TOC a dusíku ve vodných roztocích"

 
23.01.2017 

Ústav anorganické chemie AV ČR vypisuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu s názvem:"Analyzátor TOC a dusíku ve vodných roztocích"

 
19.02.2016 

COMNID - nový projekt TAČR (TG02010049)

více

 
07.01.2016 

Ukončení projektu preseed

více

 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance