UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Dipole-Dipole Interactions within Self-Assembled Monolayers
číslo:TÜBITAK-21-14
řešitel:Mgr. Tomáš Baše, Ph.D.
Pracoviště:Oddělení syntéz
Role ústavu:spolupříjemce
Poskytovatel:AV ČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2021
Doba řešení do:2023
Příjemce:ÚACH
Spolupříjemce:
Popis: