UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Ladění elektrochemických vlastností bórových polyedrů pokročilými substitučními metodami pro použití jako biokonjugátů; systematický základní výzkum
číslo:19-04630S
řešitel:RNDr. Bohumír Grüner, CSc.
Pracoviště:Oddělení syntéz
Role ústavu:spolupříjemce
Poskytovatel:GAČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2019
Doba řešení do:2021
Příjemce:BFU
Spolupříjemce:
Popis: