UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost
číslo:CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015586
řešitel:Ing. Petra Ecorchard, Ph.D.
Pracoviště:Centrum instrumentálních technik
Role ústavu:spolupříjemce
Poskytovatel:MŠMT
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2020
Doba řešení do:2022
Příjemce:UFCHJH
Spolupříjemce:
Popis: