UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Pokročilé stavební materiály pro jaderný průmysl
číslo:TK03020188
řešitel:
Pracoviště:Oddělení materiálové chemie
Role ústavu:spolupříjemce
Poskytovatel:TAČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:9/2020
Doba řešení do:8/2024
Příjemce:Centrum Výzkum Řež
Spolupříjemce:
Popis: