UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Pokročilé stavební materiály pro jaderný průmysl
číslo:TK03020188
řešitel:Ing. Zbyněk Černý, CSc.
Pracoviště:Oddělení materiálové chemie
Role ústavu:spolupříjemce
Poskytovatel:TAČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2020
Doba řešení do:2024
Příjemce:Centrum Výzkum Řež
Spolupříjemce:
Popis: