UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Zelené ultrafiltrační technologie čištění vody
číslo:TH76030002
řešitel:Ing. Jiří Henych, Ph.D.
Pracoviště:Oddělení materiálové chemie
Role ústavu:příjemce
Poskytovatel:TAČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2021
Doba řešení do:2024
Příjemce:ÚACH
Spolupříjemce:
Popis: