UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Zelené ultrafiltrační technologie čištění vody
číslo:TH76030002
řešitel:
Pracoviště:Oddělení materiálové chemie
Role ústavu:příjemce
Poskytovatel:TAČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:6/2021
Doba řešení do:5/2024
Příjemce:ÚACH
Spolupříjemce:
Popis: