UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Nanočástice tvořené klastry pro teranostiku
číslo:8J20FR008
řešitel:Ing. Kamil Lang, CSc., DSc.
Pracoviště:Oddělení materiálové chemie
Role ústavu:příjemce
Poskytovatel:MŠMT
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2020
Doba řešení do:2022
Příjemce:ÚACH
Spolupříjemce:
Popis: