UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Polyedrické (kar)borany - kationtové a katalyticky použitelné
číslo:22-03945S
řešitel:RNDr. Josef Holub
Pracoviště:Oddělení syntéz
Role ústavu:spolupříjemce
Poskytovatel:GAČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2022
Doba řešení do:2024
Příjemce:UP
Spolupříjemce:
Popis:0