UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Karboranovými ligandy chráněné kovové nanoklastry: nová třída materiálů s atomárním rozlišením
číslo:LTAIN19152
řešitel:Mgr. Tomáš Baše, Ph.D.
Pracoviště:Oddělení syntéz
Role ústavu:příjemce
Poskytovatel:MŠMT
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2020
Doba řešení do:2022
Příjemce:ÚACH
Spolupříjemce:
Popis: