UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Strategie AV 21 - Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život
číslo:VP23
řešitel:Ing. Silvie Švarcová, Ph.D.
Pracoviště:Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA)
Role ústavu:
Poskytovatel:AV ČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2020
Doba řešení do:2024
Příjemce:ÚSD
Spolupříjemce:ÚACH
Popis: