UACH > O NÁS > Seznam oddělení

Seznam oddělení

Centrum instrumentálních technik

Vedoucí oddělení:   Ecorchard Petra, Ing. Ph.D.

Zaměření

Centrum poskytuje přístrojový servis dalším oddělením a vedle servisní činnosti má vlastní vědecký program, jehož těžištěm je aplikovaný výzkum. Klíčovým výzkumným tématem centra je oxid titaničitý, který je vynikající fotokatalytický materiál a je možno ho připravit v různých morfologických formách s variabilní velikostí částic. Ve fotokatalytických aplikacích se oxid titaničitý používá jako součást aktivních nátěrů, a to ve formě nanokrystalických lístečků či jako kompozit s SiO2 (ochrana před biologickou kontaminací povrchů budov řasami a plísněmi, jako stěrky na samočistící úpravu betonových povrchů nebo nátěry na ochranu dřeva). Pro sorpční aplikace, především odstranění těžkých kovů a radionuklidů z vodného prostředí, se využívá amorfní forma oxidu titaničitého, kterou je možné také ukotvit na recyklovatelných materiálech.

Dalšími zkoumanými sorbenty jsou nanokompozity na bázi grafenu a jeho derivátů, ve kterých je např. oxid grafenu ukotven na polymerních substrátech. Vysoký sorpční potenciál vykazují také zeolity a jejich další formy modifikované např. nanočásticemi kovů, oxidů kovů či iontovými kapalinami.

Další zajímavou tématikou je studium vrstevnatých materiálů. Materiály na bázi grafenu či podvojné vrstevnaté hydroxidy jsou modifikovány iontovými kapalinami s cílem využití jako plniva do polymerních matric, jejichž potenciálem je např. zlepšení mechanických a tepelných vlastností polymerů. Jiným typem vrstevnatých materiálů jsou ternární MAX nanolamináty, zajímavé pro jejich možné využití v extrémních podmínkách včetně radiačních.

Vědecká témata

Fotokatalyticky aktivní materiály a kompozity (J. Šubrt, S. Bakardjieva)

Sorbenty pro radioaktivní odpady a těžké kovy (J. Šubrt, P. Ecorchard)

2D materiály (P. Ecorchard, S. Bakardjieva)

Aplikace

Samočistící fotokatalytické nátěry (J. Šubrt)

Inovativní fotokatalytické stěrky a přísady do betonu (J. Šubrt)

Sorbenty radionuklidů (J. Šubrt)

Lidé

JménoTelefonE-mail
Bakardjieva Snejana, RNDr. Ph.D.311236904[javascript protected email address]
Ecorchard Petra, Ing. Ph.D.266172184, 311236922[javascript protected email address]
Kupčík Jaroslav, RNDr. 311236901[javascript protected email address]
Kurhajcová Pavla 311236935[javascript protected email address]
Machálková Aneta, Ing. 311236910[javascript protected email address]
Motlochová Monika, Mgr. Ph.D.311236907[javascript protected email address]
Navrátil Michal, RNDr. Ph.D.311236911[javascript protected email address]
Nedvědová Šolcová Pavlína, bc. [javascript protected email address]
Pližingrová Eva, Ing. Ph.D.[javascript protected email address]
Smržová Darina, Ing. Ph.D.311236909[javascript protected email address]
Širillova Zuzana [javascript protected email address]
Šrámová Slušná Michaela, Mgr. 311236909[javascript protected email address]
Šubrt Jan, Ing. CSc.311236906[javascript protected email address]
Šulc Lubomír, Ing. 311236901[javascript protected email address]
Thirunavukkarasu Guru Karthikeyan, MSc. Ph.D.[javascript protected email address]
Vykydalová Anna, Ing. Ph.D.311236935[javascript protected email address]

Projekty

NázevPříjemceŘešitel na ÚACH
Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost - NanoEnviCZUFCHJHEcorchard Petra
Fotoaktivní nanokompozitní systémy pro zlepšení životního prostředíBary a laky TeluriaŠubrt Jan
Inovativní sorbenty na bázi zeolitu modifikovaného iontovou kapalinou pro sorpci a detekci uranu a těžkých kovůUJVEcorchard Petra
Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnostUFCHJHEcorchard Petra
Innovative floating photocatalyst with specific sorption functionUFCHJHŠubrt Jan
Multifunkční monolitické aerogely pro účinné čištění vodOUSmržová Darina
Low-cost, nano-materials for simultaneous removal of selenium & bacterial contamination from drinking water in IndiaÚACHEcorchard Petra
Solární dekontaminace povrchové vody pomocí plovoucího fotokatalyzátoru se synergickou sorpční funkcíSCHem, a.s.Šubrt Jan

Vybaveni

Monokrystalický rentgenový difraktometr XtaLAB Synergy S (Rigaku, Oxford diffraction) s detektorem Hybrid Photon Counting Detector HyPiX-6000HE - M. Litecká, P. Ecorchard

Skenovací elektronový mikroskop JSM-6510 - J. Šubrt

Transmisní elektronový mikroskop JEM-3010 - I. Jakubec

Lambda UV-VIS-NIR

Přístroje pro přípravu vzorků na mikroskopické měření:

IsoMet Low Speed Saw – Buehler

Castable Vacuum System – Buehler

Alpha & Beta Grinder-Polisher + Vector Power Head – Buehler

Carbon Coater CC7650 – Polaron

Sputter Coater SC7640 – Polaron

Ultrasonic Disc Cutter – Gatan

Dimple Grinder Model 656 – Gatan

Precision Ion Polishing System (PIPS) Model 691 – Gatan

PECS (Precision Etching & Coating System) Model 682 – Gatan

Glass Knife Maker – RMC vyrobil pro Boeckeler

Power Tome Ultramicrotome – RMC vyrobil pro Boeckeler

Laboratoř termické analýzy (DTA) a infračervené spektroskopie (IČ)

SETARAM SETSYS EVOLUTION-16-MS - M. Motlochová, B. Komárková

Netzsch STA 449 F1 Jupiter - M. Motlochová, B. Komárková

Thermo Nicolet Nexus 670 FTIR spectrometr - P. Kurhajcová,

Laboratoř měření specifického povrchu a porozity (BET)

Quantachrome Instruments FloVac Degasser a Quantachrome Instruments NOVA 4200e - E. Pližingrová, D. Smržová

Lambda 750 UV/VIS/NIR - E. Pližingrová, D. Smržová

Fotokatalytická laboratoř

Shimadzu Analyzátor TOC-L CPH/CPN - D. Smržová, B. Komárková

(Total Organic Carbon Analyzer)