UACH > O NÁS > Seznam oddělení

Seznam oddělení

Centrum instrumentálních technik (CIT)

Vedoucí oddělení:   Ecorchard Petra, Ing. Ph.D.

Zaměření

Vzhledem k excelentnímu přístrojovému vybavení poskytuje CIT přístrojový servis především pro ostatní oddělení ÚACH, nicméně i pro externí zájemce. Externí i interní spolupráce jsou řešeny buď jako klasická servisní činnost, nebo z většiny v rámci projektu MŠMT NanoEnviCz, který je pro vědeckou a instrumentální podporu výzkumu. Vedle servisní činnosti má CIT také vědecké zaměření v rámci základního i aplikovaného výzkumu. Jedním z klíčových výzkumných témat centra je oxid titaničitý, který je již léta zkoumám pro své vynikající fotokatalytické vlastnosti, které je možno dle potřeby modifikovat (např. různá morfologie, variabilní velikost částic). Tento typ fotokatalyzátorů je vyvíjen také pro degradaci mikroplastů. Dalším výzkumným směrem jsou 2D materiály, resp. grafenové materiály, podvojné vrstevnaté hydroxidy/alkoxidy, které se můžou dále modifikovat iontovými kapalinami (většinou imidazolového typu v některých případech obsahující kov). Iontové kapaliny samotné jsou studovány jako homogenní katalyzátory a po modifikaci 2D materiálu jako katalyzátory heterogenní, především pro polymerizace s otevřením kruhu. Multivrstevnaté kompozity na bázi 2D Mxene jsou zkoumány pro jejich využití v extrémních podmínkách.

V rámci aplikovaného výzkumu se CIT zaměřuje na uplatnění fotokatalytických materiálů, především oxidu titaničitého. Ten se využívá do aktivních nátěrů jako nanokrystalické lístečky nebo kompozit s SiO2 (pro ochranu před řasami a plísněmi). Další využití tohoto materiálu je pro vývoj plovoucích fotokatalyzátorů se synergickou sorpční funkcí pro čištění vod znečištěných nízkými koncentracemi stabilních aromatických polutantů (bisfenol a dioxin). Dalším dlouholetým zaměřením CIT jsou sorpční materiály pro dekontaminaci ve vodném prostředí, probíhá vývoj sorpčních materiálů jako jsou amorfní forma oxidu titaničitého (ukotvených na recyklovaných materiálech) a nanokompozitů s grafen oxidem (možnost modifikace iontovými kapalinami imidazolového typu) pro odstranění těžkých kovů a radionuklidů.

Vědecká témata

Fotokatalyticky aktivní materiály a kompozity (Jan Šubrt, Eva Pližingrová, Snejana Bakardjieva)

Sorbenty pro radioaktivní odpady a těžké kovy (Jan Šubrt, Monika Motlochová, Petra Ecorchard)

2D materiály (Petra Ecorchard, Snejana Bakardjieva)

Aplikace

Samočistící fotokatalytické nátěry (Jan Šubrt)

Inovativní fotokatalytické stěrky a přísady do betonu (Jan Šubrt, Eva Pližingrová)

Sorbenty radionuklidů (Jan Šubrt, Monika Motlochová, Petra Ecorchard)

Lidé

JménoTelefonE-mail
Bakardjieva Snejana, RNDr. Ph.D.311236904[javascript protected email address]
Ecorchard Petra, Ing. Ph.D.266172184, 311236922[javascript protected email address]
Fialová Pavlína, Ing. 311236910[javascript protected email address]
Kupčík Jaroslav, RNDr. 311236901[javascript protected email address]
Kurhajcová Pavla 311236935[javascript protected email address]
Motlochová Monika, Mgr. Ph.D.311236907[javascript protected email address]
Navrátil Michal, RNDr. Ph.D.311236911[javascript protected email address]
Pližingrová Eva, Ing. Ph.D.311236907[javascript protected email address]
Smržová Darina, Ing. Ph.D.311236909[javascript protected email address]
Širillová Zuzana 311236910[javascript protected email address]
Šubrt Jan, Ing. CSc.311236906[javascript protected email address]
Šulc Lubomír, Ing. 311236901[javascript protected email address]
Thirunavukkarasu Guru Karthikeyan, MSc. Ph.D.311236912[javascript protected email address]
Vykydalová Anna, Ing. Ph.D.311236935[javascript protected email address]

Projekty

NázevPříjemceŘešitel na ÚACH
Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost - NanoEnviCZUFCHJHEcorchard Petra
Fotoaktivní nanokompozitní systémy pro zlepšení životního prostředíBary a laky TeluriaŠubrt Jan
Inovativní sorbenty na bázi zeolitu modifikovaného iontovou kapalinou pro sorpci a detekci uranu a těžkých kovůUJVEcorchard Petra
Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnostUFCHJHEcorchard Petra
Innovative floating photocatalyst with specific sorption functionUFCHJHŠubrt Jan
Multifunkční monolitické aerogely pro účinné čištění vodOUSmržová Darina
Low-cost, nano-materials for simultaneous removal of selenium & bacterial contamination from drinking water in IndiaÚACHEcorchard Petra
Solární dekontaminace povrchové vody pomocí plovoucího fotokatalyzátoru se synergickou sorpční funkcíSCHem, a.s.Šubrt Jan
Iontové kapaliny obsahující kov imobilizované na 2D materiálech jako heterogenní katalyzátory pro polymeraceÚACHEcorchard Petra
StBernardEcorchard Petra
Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnostUFCHJHEcorchard Petra
Všestranné modifikované nanostruktury na bázi TiO2 pro fotoindukovanou produkci H2 ve spojení s degradací mikroplastůÚACHThirunavukkarasu G.K.
Upgrade a modernizace VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnostÚFCh J. HeyrovskéhoEcorchard Petra

Vybaveni

Skenovací elektronový mikroskop JSM-6510 - Jan Šubrt, Pavlína Fialová

Transmisní elektronový mikroskop JEM-3010 - Natalija Murafa

Lambda UV-VIS-NIR - Darina Smržová

SETARAM SETSYS EVOLUTION-16-MS - Anna Vykydalová, Pavla Kurhajcová

Netzsch STA 449 F1 Jupiter - Anna Vykydalová, Pavla Kurhajcová

Thermo Nicolet Nexus 670 FTIR spectrometr - Petra Ecorchard, Pavla Kurhajcová

Quantachrome Instruments FloVac Degasser a Quantachrome Instruments NOVA 4200e - Eva Pližingrová, Pavlína Fialová

Belsorp-Max II – Darina Smržová, Pavlína Fialová

Shimadzu Analyzátor TOC-L CPH/CPN - Total Organic Carbon Analyzer – Guru K. Thirunavukkarasu

Mikroskopie atomárních sil (AFM/MFM/EFM) Bruker Dimension Icon – Darina Smržová