UACH > O NÁS > Seznam oddělení

Seznam oddělení

Centrum instrumentálních technik

Vedoucí oddělení:   Ecorchard Petra, Ing. Ph.D.

Zaměření

Centrum poskytuje přístrojový servis dalším oddělením a vedle servisní činnosti má vlastní vědecký program, jehož těžištěm je aplikovaný výzkum. Klíčovým výzkumným tématem centra je oxid titaničitý, který je vynikající fotokatalytický materiál a je možno ho připravit v různých morfologických formách s variabilní velikostí částic. Ve fotokatalytických aplikacích se oxid titaničitý používá jako součást aktivních nátěrů, a to ve formě nanokrystalických lístečků či jako kompozit s SiO2 (ochrana před biologickou kontaminací povrchů budov řasami a plísněmi, jako stěrky na samočistící úpravu betonových povrchů nebo nátěry na ochranu dřeva). Pro sorpční aplikace, především odstranění těžkých kovů a radionuklidů z vodného prostředí, se využívá amorfní forma oxidu titaničitého, kterou je možné také ukotvit na recyklovatelných materiálech.

Dalšími zkoumanými sorbenty jsou nanokompozity na bázi grafenu a jeho derivátů, ve kterých je např. oxid grafenu ukotven na polymerních substrátech. Vysoký sorpční potenciál vykazují také zeolity a jejich další formy modifikované např. nanočásticemi kovů, oxidů kovů či iontovými kapalinami.

Další zajímavou tématikou je studium vrstevnatých materiálů. Materiály na bázi grafenu či podvojné vrstevnaté hydroxidy jsou modifikovány iontovými kapalinami s cílem využití jako plniva do polymerních matric, jejichž potenciálem je např. zlepšení mechanických a tepelných vlastností polymerů. Jiným typem vrstevnatých materiálů jsou ternární MAX nanolamináty, zajímavé pro jejich možné využití v extrémních podmínkách včetně radiačních.

Vědecká témata

Fotokatalyticky aktivní materiály a kompozity (J. Šubrt, S. Bakardjieva)

Sorbenty pro radioaktivní odpady a těžké kovy (J. Šubrt, P. Ecorchard)

2D materiály (P. Ecorchard, S. Bakardjieva)

Aplikace

Samočistící fotokatalytické nátěry (J. Šubrt)

Inovativní fotokatalytické stěrky a přísady do betonu (J. Šubrt)

Sorbenty radionuklidů (J. Šubrt)

Lidé

JménoTelefonE-mail
Bakardjieva Snejana, RNDr. Ph.D.311236904[javascript protected email address]
Ecorchard Petra, Ing. Ph.D.266172184, 311236922[javascript protected email address]
Jakubec Ivo, Ing. CSc.311236917,311236903[javascript protected email address]
Jánošíková Petra, Ing. Ph.D.266173144, 266173141[javascript protected email address]
Komárková Bára, Mgr. 311236912[javascript protected email address]
Kupčík Jaroslav, RNDr. 311236901[javascript protected email address]
Kurhajcová Pavla 311236935[javascript protected email address]
Litecká Miroslava, Mgr. Ph.D.311236908[javascript protected email address]
Machálková Aneta, Ing. 311236910[javascript protected email address]
Mamoň Filip, Ing. 311236901[javascript protected email address]
Mareš Jakub, Ing. 311236903[javascript protected email address]
Motlochová Monika, Mgr. Ph.D.311236907[javascript protected email address]
Mrózek Ondřej, Ing. Ph.D.311236910[javascript protected email address]
Pližingrová Eva, Ing. Ph.D.[javascript protected email address]
Smržová Darina, Ing. Ph.D.311236909[javascript protected email address]
Svorová Pawelkowicz Sylwia, Mgr. 311236908[javascript protected email address]
Šrámová Slušná Michaela, Mgr. 311236909[javascript protected email address]
Šubrt Jan, Ing. CSc.311236906[javascript protected email address]
Šulc Lubomír, Ing. 311236901[javascript protected email address]
Vislocká Xénia, Ing. 311236911[javascript protected email address]

Projekty

NázevPříjemceŘešitel na ÚACH
Inovativní fotokatalytické stěrky a přísady do betonuBetosanŠubrt Jan
Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost - NanoEnviCZUFCHJHEcorchard Petra
Nové kompozitní nanomateriály na bázi recyklovatelného tuhého odpaduUJVŠubrt Jan
Mikrostrukturní analýza MAX a MXene nanolaminátů s vysokou radiační odolnostíÚJFBakardjieva Snejana
Integrace plasmonových kovových nanočástic s fotonickými TiO2 nanovrstvami pro synergické štěpení vody a environmentalní fotokatalýzuÚACHBakardjieva Snejana
Interakce mezi povrchem dřevní hmoty a planárními částicemi TiO2ČVUTJakubec Ivo
Vývoj UV-stabilizátoru nové generace na bázi planárních částic TiO2 a jeho využití ve výrobě kompozitůPREFA KOMPOZITYSvora Petr
Fotoaktivní nanokompozitní systémy pro zlepšení životního prostředíBary a laky TeluriaŠubrt Jan
Inovativní sorbenty na bázi zeolitu modifikovaného iontovou kapalinou pro sorpci a detekci uranu a těžkých kovůUJVEcorchard Petra
ÚACHMotlochová Monika
Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnostUFCHJHEcorchard Petra
Ternární MAX nanolamináty- pokročilé inovativní materiály pro budoucí aplikace v jaderných a extrémních podmínkáchÚACHBakardjieva Snejana

Vybaveni

Monokrystalický rentgenový difraktometr XtaLAB Synergy S (Rigaku, Oxford diffraction) s detektorem Hybrid Photon Counting Detector HyPiX-6000HE - M. Litecká, P. Ecorchard

Skenovací elektronový mikroskop JSM-6510 - J. Šubrt

Transmisní elektronový mikroskop JEM-3010 - I. Jakubec

Lambda UV-VIS-NIR

Přístroje pro přípravu vzorků na mikroskopické měření:

IsoMet Low Speed Saw – Buehler

Castable Vacuum System – Buehler

Alpha & Beta Grinder-Polisher + Vector Power Head – Buehler

Carbon Coater CC7650 – Polaron

Sputter Coater SC7640 – Polaron

Ultrasonic Disc Cutter – Gatan

Dimple Grinder Model 656 – Gatan

Precision Ion Polishing System (PIPS) Model 691 – Gatan

PECS (Precision Etching & Coating System) Model 682 – Gatan

Glass Knife Maker – RMC vyrobil pro Boeckeler

Power Tome Ultramicrotome – RMC vyrobil pro Boeckeler

Laboratoř termické analýzy (DTA) a infračervené spektroskopie (IČ)

SETARAM SETSYS EVOLUTION-16-MS - M. Motlochová, B. Komárková

Netzsch STA 449 F1 Jupiter - M. Motlochová, B. Komárková

Thermo Nicolet Nexus 670 FTIR spectrometr - P. Kurhajcová,

Laboratoř měření specifického povrchu a porozity (BET)

Quantachrome Instruments FloVac Degasser a Quantachrome Instruments NOVA 4200e - E. Pližingrová, D. Smržová

Lambda 750 UV/VIS/NIR - E. Pližingrová, D. Smržová

Fotokatalytická laboratoř

Shimadzu Analyzátor TOC-L CPH/CPN - D. Smržová, B. Komárková

(Total Organic Carbon Analyzer)