Seznam pracovníků

Ing. Jan Šubrt, CSc.

Funkce:
Profesní zařazení:
E-mail:
Telefon: 311236906
Mobil:
Pracoviště: Centrum instrumentálních technik (CIT)
Budova: /
Linka:
Web:
Seznam publikací: www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/ asep/uach-t/0102727
Odborné zaměření
aplikace metod elektronové mikroskopie pro materiálový výzkum; nanostrukturované oxidy kovů a jejich využití

Projekty

 číslo  Název  Období
TM02000067 Solární dekontaminace povrchové vody pomocí plovoucího fotokatalyzátoru se synergickou sorpční funkcí 2021-2024 
SEAEUROPEJFS19ST-076 Innovative floating photocatalyst with specific sorption function 2020-2023 
TH04030090 Fotoaktivní nanokompozitní systémy pro zlepšení životního prostředí 2019-2021 

Publikace

2021
JOURNEAU, C., KISELOVÁ, M., POZNIAK, I., BEZDIČKA, Petr, SVORA, Petr, ŠUBRT, Jan, BECHTA, S. Transient interactions of boron carbide with molten uranium oxide. Nuclear Materials and Energy. 2021, 29(DEC)), 101078
THIRUNAVUKKARASU, G. K., MONFORT, O., MOTOLA, M., MOTLOCHOVÁ, Monika, GREGOR, M., ROCH, T., ČAPLOVICOVÁ, M., LAVRIKOVA, A. Y., HENSEL, K., BREZOVÁ, V., JERIGOVÁ, M., ŠUBRT, Jan, PLESCH, G. Ce ion surface-modified TiO2 aerogel powders: a comprehensive study of their excellent photocatalytic efficiency in organic pollutant removal. New Journal of Chemistry. 2021, 45(9), 4174-4184
2020
MOTLOCHOVÁ, Monika, SLOVÁK, V., PLIŽINGROVÁ, Eva, LIDIN, S., ŠUBRT, Jan. Highly-efficient removal of Pb(ii), Cu(ii) and Cd(ii) from water by novel lithium, sodium and potassium titanate reusable microrods. RSC Advances. 2020, 10(7), 3694-3704
VOLFOVÁ, Lenka, PLIŽINGROVÁ, Eva, ECORCHARD, Petra, MOTLOCHOVÁ, Monika, KLEMENTOVÁ, M., JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, BEZDIČKA, Petr, KUPČÍK, Jaroslav, KRÝSA, J., LANČOK, A., ŠUBRT, Jan. Tailoring Photocatalytic Activity of TiO2 Nanosheets by 57Fe. Journal of Physical Chemistry C. 2020, 124(12), 6669-6682
2019
MOTLOCHOVÁ, Monika, SLOVÁK, V., PLIŽINGROVÁ, Eva, SZATMÁRY, L., BEZDIČKA, Petr, ŠUBRT, Jan. The influence of annealing temperature on properties of TiO2 based materials as adsorbents of radionuclides. Thermochimica Acta. 2019, 673(MAR), 34-39
2018
BARBIERIKOVÁ, Z., PLIŽINGROVÁ, Eva, MOTLOCHOVÁ, Monika, BEZDIČKA, Petr, BOHÁČEK, Jaroslav, DVORANOVÁ, D., MAZÚR, M., KUPČÍK, Jaroslav, JIRKOVSKÝ, Jaromír, ŠUBRT, Jan, KRÝSA, J., BREZOVÁ, V. N-Doped titanium dioxide nanosheets: Preparation, characterization and UV/visible-light activity. Applied Catalysis B - Environmental. 2018, 232(SEP), 397-408
GIL-GONZÁLEZ, E., PEREJÓN, A., SÁNCHEZ-JIMÉNEZ, P. E., MEDINA-CARRASCO, S., KUPČÍK, Jaroslav, ŠUBRT, Jan, CRIADO, J. M., PÉREZ-MAQUEDA, L. A. Crystallization Kinetics of Nanocrystalline Materials by Combined X-ray Diffraction and Differential Scanning Calorimetry Experiments. Crystal Growth & Design. 2018, 18(5), 3107-3116
KRBAL, M., SOPHA, H., POHL, D., BENEŠ, L., DAMM, C., RELLINGHAUS, B., KUPČÍK, Jaroslav, BEZDIČKA, Petr, ŠUBRT, Jan, MACÁK, J. M. Self-organized TiO2 nanotubes grown on Ti substrates with different crystallographic preferential orientations: Local structure of TiO2 nanotubes vs. photo-electrochemical response. Electrochimica acta. 2018, 264(FEB), 393-399
MOTLOCHOVÁ, Monika, SLOVÁK, V., PLIŽINGROVÁ, Eva, KLEMENTOVÁ, Mariana, BEZDIČKA, Petr, ŠUBRT, Jan. Thermal decomposition study of nanostructured amorphous lithium, sodium and potassium metatitanates. Thermochimica Acta. 2018, 670(DEC), 148-154
2017
KLEMENTOVÁ, Mariana, MOTLOCHOVÁ, Monika, BOHÁČEK, Jaroslav, KUPČÍK, Jaroslav, PALATINUS, Lukáš, PLIŽINGROVÁ, Eva, SZATMÁRY, L., ŠUBRT, Jan. Metatitanic acid pseudomorphs after titanyl sulfates: nanostructured sorbents and precursors for crystalline titania with desired particle size and shape. Crystal Growth & Design. 2017, 17(12), 6762-6769
MOTOLA, M., SATRAPINSKYY, L., ROCH, T., ŠUBRT, Jan, KUPČÍK, Jaroslav, KLEMENTOVÁ, Mariana, JAKUBIČKOVÁ, M., PETERKA, F., PLESCH, G. Anatase TiO2 nanotube arrays and titania films on titanium mesh for photocatalytic NOx removal and water cleaning. Catalysis Today. 2017, 287(JUN), 59-64
MUNGSE, P.B., SARAVANAN, G., NISHIBORI, M., ŠUBRT, Jan, LABHSETWAR, N.K. Solvent-free, improved synthesis of pure bixbyite phase of iron and manganese mixed oxides as low-cost, potential oxygen carrier for chemical looping with oxygen uncoupling. Pure and Applied Chemistry. 2017, 89(4), 511-521
PALKOVSKÁ, Monika, SLOVÁK, V., ŠUBRT, Jan, BOHÁČEK, Jaroslav, HAVLÍN, J. Thermal decomposition of a peroxopolytitanic acid cryogel: TA/MS study. Thermochimica Acta. 2017, 647(JAN), 1-7
PLIŽINGROVÁ, Eva, KLEMENTOVÁ, Mariana, BEZDIČKA, Petr, BOHÁČEK, Jaroslav, BARBIERIKOVÁ, Z., DVORANOVÁ, D., MAZÚR, M., KRÝSA, J., ŠUBRT, Jan, BREZOVÁ, V. 2D-Titanium dioxide nanosheets modified with Nd, Ag and Au: Preparation, characterization and photocatalytic activity. Catalysis Today. 2017, 281(MAR), 165-180
ŠUBRT, Jan, PLIŽINGROVÁ, Eva, PALKOVSKÁ, Monika, BOHÁČEK, Jaroslav, KLEMENTOVÁ, Mariana, KUPČÍK, Jaroslav, BEZDIČKA, Petr, SOVOVÁ, Helena. Titania aerogels with tailored nano and microstructure: Comparison of lyophilization and supercritical drying. Pure and Applied Chemistry. 2017, 89(4), 501-509
2016
MANWAR, N.R., CHILKALWAR, A.A., NANDA, K.K., CHAUDHARY, Y.S., ŠUBRT, Jan, RAYALU, S.S., LABHSETWAR, N.K. Ceria Supported Pt/PtO-Nanostructures: Efficient Photocatalyst for Sacrificial Donor Assisted Hydrogen Generation under Visible-NIR Light Irradiation. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2016, 4(4), 2323-2332
PALKOVSKÁ, Monika, SLOVÁK, V., ŠUBRT, Jan, BOHÁČEK, Jaroslav, BARBIERIKOVÁ, Z., BREZOVÁ, V., FAJGAR, Radek. Investigation of the thermal decomposition of a new titanium dioxide material. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2016, 125(3), 1071-1078
PEREJON, A., PEREZ-MAQUEDA, L. A., SANCHEZ-JIMENEZ, P.E., CRIADO, J. M., MURAFA, Nataliya, ŠUBRT, Jan. Constant rate thermal analysis of a dehydrogenation reaction. RSC Advances. 2016, 6(84), 81454-81460
2015
GEDAM, N., NETI, R.N., KORMUNDA, M., ŠUBRT, Jan, BAKARDJIEVA, Snejana. Novel Lead dioxide-Graphite-Polymer composite anode for electrochemical chlorine generation. Electrochimica acta. 2015, 169(JUL), 109-116
MORITA, H., HATTORI, K., MURAFA, Nataliya, ŠUBRT, Jan. Chemical Structure and Morphology of Magnetic Ultrafine Particles Synthesized from a Ternary Gaseous Mixture Involving Cobalt Tricarbonyl Nitrosyl. Journal of Photopolymer Science and Technology. 2015, 28(3), 429-434
PLIŽINGROVÁ, Eva, VOLFOVÁ, Lenka, SVORA, Petr, LABHSETWAR, N., KLEMENTOVÁ, Mariana, SZATMÁRY, Lórant, ŠUBRT, Jan. Highly photoactive anatase foams prepared from lyophilized aqueous colloids of peroxo-polytitanic acid. Catalysis Today. 2015, 240(FEB), 107-113
"STRAKA, M., SZATMARY, L., ŠUBRT, Jan. Electrochemical and Microscopic Study of Thorium in a Molten Fluoride System. Journal of the Electrochemical Society. 2015, 162(9), ""D449""-""D456"""