Seznam pracovníků

Ing. Jan Šubrt, CSc.

Funkce:
Profesní zařazení:
E-mail:
Telefon: 311236906
Mobil:
Pracoviště: Centrum instrumentálních technik
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:
Seznam publikací: www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/ asep/uach-t/0102727
Odborné zaměření
aplikace metod elektronové mikroskopie pro materiálový výzkum; nanostrukturované oxidy kovů a jejich využití

Projekty

 číslo  Název  Období
SEAEUROPEJFS19ST-076 Innovative floating photocatalyst with specific sorption function 7/2020-6/2023 
TM02000067 Solární dekontaminace povrchové vody pomocí plovoucího fotokatalyzátoru se synergickou sorpční funkcí 5/2021-4/2024 
TH04030090 Fotoaktivní nanokompozitní systémy pro zlepšení životního prostředí 2019-2021