UACH > VÝZKUM > Aplikovaný výzkum > Ekologické materiály pro stavebnictví > Inovativní fotokatalytické stěrky a přísady do betonu

Inovativní fotokatalytické stěrky a přísady do betonu

Kontaktní osoba: Jan Šubrt, E. Pližingrová

Jsou vyvíjeny dva typy produktů s fotokatalytickými vlastnostmi. Prvním typem produktu je fotokatalyticky aktivní stěrka na cementové bázi pro aplikaci zejména na betonové podklady. Druhým typem produktu je fotokatalyticky aktivní přísada do betonu v práškové formě, která umožní přípravu betonových povrchů s fotokatalytickou funkcí. U stěrek se jedná o přípravu dvou barevných odstínů bílá a šedá. Pro suchou směs do betonu se jedná o různé typy vzhledem k jejich aplikaci. Může se jednat o typ přidávaného do celého objemu betonu nebo pouze na povrchovou část betonu. Předpokládá se především aplikační využití do exteriéru pro samočistící úpravu plášťů budov, dále pro ošetření povrchů různých konstrukcí, např. mostů, protihlukových bariér, svodidel, tunelů, kde se předpokládá i příspěvek k čištění ovzduší. Připravené materiály bude možné za určitých podmínek aplikovat i v interiérech, kde existuje důležitý trh především ve zdravotnictví.

SEM snímek povrchu fotokatalytického betonu

Snímek řezu vzorkem cementové stěrky

Duševní vlastnictví je chráněno licenční smlouvou mezi účastníky. Spolupracujícími institucemi a podniky jsou BETOSAN s.r.o., Technická univerzita v Liberci a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. Výzkum probíhal v letech 2017-2020 s podporou grantu od MPO.

EDS prvková mapa řežu cementové stěrky