UACH > O NÁS

O NÁS

ÚSTAV ANORGANICKÉ CHEMIE AV ČR, V.V.I.

Vědecká činnost Ústavu je zaměřena na různé aspekty anorganické chemie. Anorganická chemie se dynamicky vyvíjí a její vliv přerůstá i do jiných oblastí přírodních věd, jako jsou materiálové, fyzikální, bio a environmentální vědy a další. Naše znalosti metod syntéz, fotochemie, analýzy pevných látek, analytické a kvantové chemie, katalýzy a dalších oblastí chemie nám umožňují aktivní práci na řadě multidisciplinárních projektů. Objevujeme nové molekuly, nanomateriály a materiály se specifickými vlastnostmi, např. luminiscenčními, optickými, sorpčními, katalytickými. Tyto produkty nabízejí široké spektrum využití, např. pro odstraňování toxických látek, pro konstrukci baktericidních povrchů, jsou komponenty senzorů či laserů, účinnými katalyzátory nebo mohou být využity pro diagnostiku a terapii v medicíně. Náš chemický pohled také přispívá k rozvoji geologie a umožňuje hodnotit výtvarná díla z hlediska jejich původnosti, stáří a provenience. Mnohé výsledky naší vědecké práce vedou k aplikačním výstupům. K tomu všemu využíváme kvalitní přístrojovou infrastrukturu Ústavu.

Vědečtí pracovníci Ústavu školí studenty a studentky pregraduálního i doktorského studia, vedou jejich diplomové a disertační práce a participují na výuce na vysokých školách.

 

 

 

Adresa: Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
250 68 Husinec-Řež č.p. 1001
Česká republika

Telefon-provolba: +420 / 311 23x xxx (telefonní seznam)
Fax: +420 / 220 941 508

sekretariát ředitele: +420 / 220 940 158
E-mail: sekretar@nulliic.cas.cz
Datová schránka: xpbncig
Webové stránky: https://www.iic.cas.cz

IČO:61388980
DIČ:CZ61388980