Seznam pracovníků

RNDr. Snejana Bakardjieva, Ph.D.

Funkce:
Profesní zařazení:
E-mail:
Telefon: 311236904
Mobil:
Pracoviště: Centrum instrumentálních technik
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:
Seznam publikací: www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/ asep/uach-t/0102642
Odborné zaměření
Plazmové nanokompozity na bazi modifikovaných 1D a 2D TiO2 strukturách, MAX a MXenes nanolamináty pro aplikace v jaderných a extrémních podmínkách, korigovaná transmisní elektronová mikroskopie a elektronová krystalografie pro studium nanomateriálů

Publikace

2022
CANNAVÓ, Antonino, VACÍK, Jiří, BAKARDJIEVA, Snejana, KUPČÍK, Jaroslav, LAVRENTIEV, Vasyl, CECCIO, Giovanni, HORÁK, Pavel, NĚMEČEK, J., CALCAGNO, L. Effect of medium energy He+, Ne+ and Ar+ ion irradiation on the Hf-In-C thin film composites. Thin Solid Films. 2022, 743(FEB)), 139052
2021
CANNAVÓ, Antonino, VACÍK, Jiří, LAVRENTIEV, Vasyl, CECCIO, Giovanni, HORÁK, Pavel, VASI, S., BAKARDJIEVA, Snejana. Effect of 2 MeV W+ ion irradiation on the surface morphology of Sc:In:C and Zr:In:C thin films. Radiation Effects and Defects in Solids. 2021, 176(11-12), 1049-1064
VACÍK, Jiří, BAKARDJIEVA, Snejana, HORÁK, Pavel, CANNAVÓ, Antonino, CECCIO, Giovanni, LAVRENTIEV, Vasyl, FINK, Dietmar, PLOCEK, Jiří, KUPČÍK, Jaroslav, CALCAGNO, L., KLIE, R. Ion-beam-induced crystallization of radiation-resistant MAX phase nanostructures. Radiation Effects and Defects in Solids. 2021, 176(1-2), 119-137
2020
BAKARDJIEVA, Snejana, HORÁK, Pavel, VACÍK, Jiří, CANNAVÓ, Antonino, LAVRENTIEV, Vasyl, TORRISI, Alfio, MICHALCOVÁ, A., KLIE, R., RUI, X., CALCAGNO, L., NĚMEČEK, J., CECCIO, Giovanni. Effect of Ar+ irradiation of Ti3InC2 at different ion beam fluences. Surface and Coatings Technology. 2020, 394(JUL)), 125834
VACÍK, Jiří, HORÁK, Pavel, BAKARDJIEVA, Snejana, BEJŠOVEC, Václav, CECCIO, Giovanni, CANNAVÓ, Antonino, TORRISI, Alfio, LAVRENTIEV, Vasyl, KLIE, R. Ion sputtering for preparation of thin MAX and MXene phases. Radiation Effects and Defects in Solids. 2020, 175(1-2), 177-189
ZENOU, V. Y., BERTOLOTTI, F., GUAGLIARDI, A., TOBY, B. H., VON DREELE, R. B., BAKARDJIEVA, Snejana. In situ high-temperature X-ray diffraction study of Sc-doped titanium oxide nanocrystallites. Journal of Applied Crystallography. 2020, 53(6), 1452-1461
2015
JANOŠ, P., KURÁŇ, P., PILAŘOVÁ, V., TRÖGL, J., ŠŤASTNÝ, M., PELANT, O., HENYCH, Jiří, BAKARDJIEVA, Snejana, ŽIVOTSKÝ, O., KORMUNDA, M., MAZANEC, K., SKOUMAL, M. Magnetically separable reactive sorbent based on the CeO2/?-Fe2O3 composite and its utilization for rapid degradation of the organophosphate pesticide parathion methyl and certain nerve agents. Chemical Engineering Journal. 2015, 262(FEB), 747-755
MRÁZEK, Jan, SURÝNEK, Martin, BAKARDJIEVA, Snejana, BURŠÍK, Jiří, PROBOŠTOVÁ, Jana, KAŠÍK, Ivan. Luminescence properties of nanocrystalline europium titanate Eu2Ti2O7. Journal of Alloys and Compounds. 2015, 645(October), 57-63