UACH > VÝZKUM > Aplikovaný výzkum > Ekologické materiály pro stavebnictví > Samočistící fotokatalytické nátěry

Samočistící fotokatalytické nátěry

Kontaktní osoba: Jan Šubrt

Byla vyvinuta řada fotoaktivních nanokompozitních nátěrových systémů se solární samočisticí a desinfekční funkcí a testováno jejich následné specifické využití, jednak pro preventivní ošetření zateplených panelových domů bránící růstu řas, a jednak pro povrchovou ochranu historických staveb a jiných památkově chráněných objektů. V obou případech jsou průvodním jevem přímé i nepřímé pozitivní dopady na životní prostředí. Celospolečensky významným počinem je zmapování a katalogizace jednak zateplených panelových domů postiženým nárůstem řas v rámci celé ČR, a jednak historických objektů na území hl. m. Prahy, jež jsou vhodné pro fotoaktivní povrchovou úpravu. V současné době probíhají všechna stadia inovačního cyklu, od základního výzkumu až po výrobu. Některé typy (např. transparentní fotokatalytický nátěr na bázi kompozitu SiO2 je vyráběn v podniku Barvy a Laky Letovice a aplikován pro ochranu panelových domů firmou Pragotherm.

SEM snímek řezu fotokatalyticky aktivní vrstvičky

TEM snímek morfologie Ti síťky

Duševní vlastnictví ÚACH je chráněno smlouvou mezi účastníky a užitnými vzory: „Akrylátová nátěrová hmota s fotokatalytickou funkcí“, užitný vzor 31688; „Nátěrová hmota s fotokatalytickou funkcí“, užitný vzor 30342; „Akrylátová nátěrová hmota s foto katalytickou funkci“, užitný vzor 30 198. Spolupracujícími institucemi a podniky jsou Ústav fyzikální chemie JH AV ČR, v.v.i.; Technická univerzita v Liberci; BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.; PRAGOTHERM, servis fasád. V budoucnu by měly pokračovat práce na optimalizaci složení nátěrů pro ochranu fasád a také pro nové využití v oblasti samočistící ochrany památkově chráněných objektů. Výzkum byl podporován grantem TAČR v letech 2019-2021.

Porovnání fotokatalyticky ošetření a neošetřené části zdi