Seznam pracovníků

Ing. Petra Ecorchard, Ph.D.

Funkce:
Profesní zařazení:
E-mail:
Telefon: 266172184, 311236922
Mobil:
Pracoviště: Centrum instrumentálních technik
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:
Seznam publikací: www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/ asep/uach-t/0304217
Odborné zaměření
sorbenty radionuklidů a těžkých kovů, kompozitní materiály s grafen oxidem a dalšími 2D materiály, podvojné vrstevnaté hydroxidy s/bez iontové kapaliny, zeolity s/bez iontové kapaliny

Projekty

 číslo  Název  Období
CSIR-21-01 Low-cost, nano-materials for simultaneous removal of selenium & bacterial contamination from drinking water in India 2021-2022 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015586 Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost 2020-2022 
TH04030285 Inovativní sorbenty na bázi zeolitu modifikovaného iontovou kapalinou pro sorpci a detekci uranu a těžkých kovů 2019-2022 
LM2015073 Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost - NanoEnviCZ 2016-2022 

Publikace

2022
SLUŠNÁ, Michaela, SMRŽOVÁ, Darina, ECORCHARD, Petra, TOLASZ, Jakub, MOTLOCHOVÁ, Monika, JAKUBEC, Ivo, MAŘÍKOVÁ, Monika, KORMUNDA, M., ŠTENGL, Václav. Photocatalytic activity of Sn-doped ZnO synthesized via peroxide route. Journal of Physics and Chemistry of Solids. 2022, 160(JAN)), 110340
SMRŽOVÁ, Darina, SZATMÁRY, L., ECORCHARD, Petra, MACHÁLKOVÁ, Aneta, MAŘÍKOVÁ, Monika, SALAČOVÁ, P., STRAKA, M. Carbon and zeolite-based composites for radionuclide and heavy metal sorption. Heliyon. 2022, 8(12)), 12293