UACH > O NÁS > Seznam oddělení

Seznam oddělení

Oddělení syntéz

Vedoucí oddělení:   Grüner Bohumír, RNDr. CSc.

Zaměření

Tento vědecký tým byl založen ke konci padesátých let na základě vědeckého vkladu J. Pleška, S. Heřmánka a B. Štíbra, jimž vděčí za jejich celoživotní úsilí spojené se startem a dlouhodobě velmi úspěšným rozvojem tématiky. Syntéza boranových klastrů probíhá v Řeži od 60. let, tedy prakticky od začátků významného rozvoje této vědní disciplíny ve světě. Od té doby chemie boru patřila k základním kamenům Ústavu anorganické chemie a toto oddělení zůstává nadále pilířem jeho existence. V Řeži jsou nalézány originální postupy vedoucí k novým typům sloučenin, vypracovávány metody pro jejich identifikaci a hledány možnosti praktického využití klastrových sloučenin boru.


Nové směry vznikly po roce 2000 za přispění B. Grünera, současného vedoucího týmu, a některých jeho mladších kolegů. Tým s hrdostí přináleží ke světové komunitě borových chemiků a jeho pozice v ní je pevně zakotvena již po řadu desetiletí. Boranové klastrové sloučeniny patří k plně syntetickým látkám, které se vyznačují překvapivě bohatou chemií a pozoruhodnými 3D strukturami. V současné době je hlavní část pozornosti směřována k nadějným aplikacím těchto látek v oblasti materiálového výzkumu a farmakologickým vlastnostem derivátů mateřských klastrů s designovou substitucí.


Vědecká témata


Farmakologicky relevantní klastrové sloučeniny boru (B. Grüner)


Nové koncepty v oblasti chemie boru (B. Grüner)


Výpočetní chemie v oddělení syntéz (D. Hnyk)


Klastry v samo-organizovaných materiálech (T. Baše)


Boranové lasery (M. Londesborough)


Aplikace


Příprava bezvodých solí aniontu B12H122- s kationty I.A a II.A skupiny (B. Grüner)

Lidé

JménoTelefonE-mail
Bakardjiev Mario, Ing. 311236947[javascript protected email address]
Baše Tomáš, Mgr. Ph.D.311236933[javascript protected email address]
Bavol Dmytro, RNDr. Ph.D.311236993,311236963[javascript protected email address]
Bould Jonathan, Ph.D.311236953[javascript protected email address]
Ehn Marcel, Mgr. Ph.D.311236953[javascript protected email address]
Grüner Bohumír, RNDr. CSc.311236938[javascript protected email address]
Hnyk Drahomír, RNDr. CSc., DSc.311236926[javascript protected email address]
Holub Josef, RNDr. 311236999[javascript protected email address]
Kaněrová Irena, Ing. 311236966[javascript protected email address]
Londesborough Michael, Ph.D.311236953[javascript protected email address]
Macháček Jan, Mgr. PhD.311236955[javascript protected email address]
Pazderová Lucia, RNDr. Ph.D.311236963[javascript protected email address]
Tok Leonidovich Oleg, Dr. 311236948[javascript protected email address]
Tuzun Ece Zeynep , MSc. 311236938[javascript protected email address]

Projekty

NázevPříjemceŘešitel na ÚACH
Chemie globulárních uhlovodíků s B-klastrovým jádrem uvnitř methylovaného obaluÚACHŠtíbr Bohumil
Ladění elektrochemických vlastností bórových polyedrů pokročilými substitučními metodami pro použití jako biokonjugátů; systematický základní výzkumBFUGrüner Bohumír
Strategie AV 21 - Molekuly a materiály pro životUMCHLondesborough Michael
Karboranovými ligandy chráněné kovové nanoklastry: nová třída materiálů s atomárním rozlišenímÚACHBaše Tomáš
Dipole-Dipole Interactions within Self-Assembled MonolayersÚACHBaše Tomáš
Exopolyhedrální substituční reakce na metallakarboranových klastrech a jejich stereochemieÚACHGrüner Bohumír
Polyedrické (kar)borany - kationtové a katalyticky použitelnéUPHolub Josef
Modelování biologicky aktivních heteroboranových klastrůÚOCHBHnyk Drahomír
Borany: Cesta k inerciální proton-borové fúziÚFPLondesborough Michael

Vybaveni

Nukleární magnetická rezonance (NMR) - 400 MHz Varian Mercury spektrometr a 600 MHz JEOL Delta spektrometr - oba přístroje jsou vybaveny optimalizovanou 11B sondou pro charakterizaci sloučenin boru.

LC-MS systém LCQ FLEET (Thermo-Finnigan) – analýza a charakterizace sloučenin podle jejich molekulové váhy; analytická HPLC separace směsí s MS detekcí. Přístroj je vybaven elektrosprejem (ESI), sondou pro chemickou ionizaci za atmosférického tlaku (APCI) a sférickým iontovým lapačem. HPLC systém umožňuje rovněž DAD detekci v UV-Vis.

GC-MS systém GC ISQ MS DIP+DEP AS 155 (Thermo-Fisher) – umožňuje analýzu a charakterizaci dostatečně volatilních sloučenin podle jejich molekulové váhy; analytická GC/DIP/DEP separace směsí s tandemovou MS detekcí. Přístroj je vybaven automatickým podavačem vzorků, plynovým chromatografem Trace 1310, sondami Direct Insertion (DIP) and Direct Exposure (DEP) a quadrupolovým MS detektorem ISQ 7000.

Analytický HPLC systém LaChrom D700 (Merck-Hitachi) a Semi-Preparativní HPLC Systém LaPrep? (VWR) - umožňuje analýzu a charkterizaci sloučenin a jejich separaci z reakčních směsí. LaChrom D700 přístroj je vybaven DAD and ELSD detectory; LaPrep? VWR je vybaven čtyřkanálovým UV/ Vis detektorem, automatickým injektorem a sběračem frakcí.

Prvkový analzátor FlashSmart (Thermo-Fisher) – analýza prvkového složení sloučenin detekcí obsahů H, C a N.