UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Modelování biologicky aktivních heteroboranových klastrů
číslo:23-05083S
řešitel:RNDr. Drahomír Hnyk, CSc., DSc.
Pracoviště:Oddělení syntéz
Role ústavu:
Poskytovatel:GAČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2023
Doba řešení do:2025
Příjemce:ÚOCHB
Spolupříjemce:ÚACH
Popis: