UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Borany: Cesta k inerciální proton-borové fúzi
číslo:23-07563S
řešitel:Michael Londesborough, Ph.D.
Pracoviště:Oddělení syntéz
Role ústavu:
Poskytovatel:GAČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2023
Doba řešení do:2025
Příjemce:ÚFP
Spolupříjemce:ÚACH
Popis: